Våldet minskar – fler sexbrott anmäls

Anmäls oftare nu. Sexuella antastanden infördes som brott i strafflagen för snart två år sedan. Enligt polisdirektören blir människorna alltmer medvetna om sin rätt till personlig integritet och därmed blir anmälningarna om sexuella antastanden fler.Bild: Vesa Moilanen

Under det första halvåret 2016 registrerades färre brott än i fjol. Särskilt våldsbrottens antal minskade, medan sexualbrotten och digitala brott ökade markant. Ny lagstiftning förklarar delvis ökningarna.

Finländare skadar och mördar varandra alltmer sällan, visar polisens halvårsrapport om brottslighet som publicerades i tisdags. Redan 2015 låg antalet brott mot liv på historiskt låg nivå (85 fall), och den sjunkande trenden har fortsatt under januari-juni i år, då 40 personer bragtes om livet.

Två bekräftade dråp skedde inom Helsingfors, medan ytterligare två misstänkta dödsfall fortfarande undersöks som brott mot liv.

I hela landet minskade våldsbrotten och misshandelsfallen med i genomsnitt 1,75 procent jämfört med samma tid i fjol. För Helsingfors del registrerades 3 052 våldsbrott under vårhalvåret, en ökning på 1,26 procent.

– Den omtalade ökande otrygghetskänslan vad gäller våldsbrott stöds alltså inte av statistik, säger polisdirektör Timo Saarinen.

Saarinen ser att både de etablerade medierna och sociala medier har delskuld i människors uppfattning att samhället konstant blivit farligare.

– Visst har medierna ett visst ansvar att inte elda på känslan av otrygghet genom att söka sensationslystna vinklingar.

Sexuellt antastande nytt brott

Trots att det fysiska våldet minskar i Finland har polisen under början av året tagit emot över 12 procent fler anmälningar om sexualbrott än i fjol våras. Antalet anmälda våldtäkter var 515 (+6 procent) och sexuellt utnyttjande av barn steg med femton fall (totalt 657), men den stora piken i sexbrottsstatistiken utgörs av rubriceringen "sexuellt antastande" som ökade med 150 procent jämfört med första halvan 2015.

Enligt polisdirektör Saarinen ger siffrorna ändå inte hela bilden.

– Sexuellt antastande infördes i strafflagen först i september 2014. Den ökning vi ser nu beror delvis på att det alltid finns en fördröjning i den allmänna kännedomen om lagar.

Helsingfors utmärker sig negativt vad gäller sexbrott, då antalet anmälda våldtäkter ökade med hela fyrtiofem fall (+64,3 procent) och sexuellt antastande såg en nästan 300-procentig ökning – totalt sjuttioen fall.

Trots att statistiken är dyster tycker Saarinen att lagändringen var välkommen.

– Man kan se att människor blir alltmer medvetna om sin rätt till personlig integritet och därför anmäler sexuella antastanden oftare. Det är i sig en positiv utveckling.

En statistisk anomali stod familjevåldet i Helsingfors för då exakt lika många fall – 638 – rapporterades under januari–juli 2016 som samma tid året innan. Sett över hela landet minskade familjevåldet med 3,4 procent (2 350 fall).

Nätbrottslighet sysselsätter

En titt i kristallkulan ger vid handen att det är brottsligheten på nätet som kommer att öka allra mest i framtiden, det verkar samtliga myndigheter vara överens om. Över 4 000 fler bedrägerier har redan anmälts i år. Också här är Helsingfors med en ökning på trettio procent i "täten" jämfört med resten av landet.

Att uppge falsk identitet vid nätbeställningar var den vanligaste formen, följd av bedrägerier där försäljaren aldrig levererade varan man betalat.

– Vi söker konstant nya och effektiva metoder för att förhindra fall av de här slagen, säger kriminalkommissarie Kari Niinimäki vid Helsingforspolisen. Det handlar om att utveckla säker identifiering och betalning i samarbete med banker och företag.

Niinimäki uppmanar alla som shoppar över webben att alltid vara på sin vakt, dubbelkolla vad som sägs om företaget på andra sajter och föredra sådana som erbjuder identifiering via bankkoder.

– Det kan också löna sig att tala med sin bank om att begränsa uttagssummor eller förbjuda användningen av ens bank- och kreditkort i vissa länder eller kontinenter på förhand.

Källa: Polstat. Brott i hela landet 01–06 2016: http://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/49942_Statistik.pdf Brott i Helsingfors 01–06 2016: http://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/49945_Statistik_Polisinrattningen_i_Helsingfors_2016.pdf

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33