Våldet kan flytta från det offentliga rummet till hemmen

Helsingfors gator och till exempel Centralstationen är tomma då folksamlingar på fler än tio personer är förbjudna på offentliga platser just nu. Det minskar på stök, misshandel och krogbråk, men kan göra dem som är utsatta för familjevåld ännu mer sårbara. Bild: Hanna Matikainen/Lehtikuva

Coronapandemin och undantagsförhållanden kan förändra också brottsligheten. Det finns en risk för att familjevåldet ökar. Däremot minskar troligen misshandelsfall på offentliga platser. Droghandeln påverkas av stängda gränser.

Det är tomt på gatorna när många hålls hemma på grund av de undantagsförhållanden som regeringen har utlyst. – När folk är mycket hemma kan det hända att familjevåld och misshandel i hemmen ökar, spec...