Valdeltagandet i Finland ökade till 72,0 procent – fortfarande på betydligt lägre nivå än i Sverige

I Finland var valdeltagandet 72 procent, men om man räknar med också utlandsfinländarna så röstade 68,7 procent av alla röstberättigade. Bild: SPT / Mikael Sjövall

Riksdagsvalet intresserar finländarna mer än både kommunalvalet och EU-valet.

Valdeltagandet i riksdagsvalet bland alla röstberättigade steg med nästan två procentenheter, från 66,9 procent år 2015 till 68,7 procent. Valdeltagandet bland finska medborgare i Finland var 72,0 procent och 12,5 bland utlandsfinländare.

Jämfört med övriga EU-länder är valdeltagandet på medelnivå, men betydligt lägre än i Danmark och Sverige. Finländarna röstar ändå betydligt mer aktivt än till exempel i Rumänien och i Frankrike, där valdeltagandet ligger kring 40 procent.

Den 26 maj blir det Europaparlamentsval, där valdeltagandet i Finland har legat kring knappa 40 procent.