Valdeltagandet i Finland ökade till 72,0 procent – fortfarande på betydligt lägre nivå än i Sverige

I Finland var valdeltagandet 72 procent, men om man räknar med också utlandsfinländarna så röstade 68,7 procent av alla röstberättigade. Bild: SPT / Mikael Sjövall

Riksdagsvalet intresserar finländarna mer än både kommunalvalet och EU-valet.

Valdeltagandet i riksdagsvalet bland alla röstberättigade steg med nästan två procentenheter, från 66,9 procent år 2015 till 68,7 procent. Valdeltagandet bland finska medborgare i Finland var 72,0 procent och 12,5 bland utlandsfinländare.

Jämfört med övriga EU-länder är valdeltagandet på medelnivå, men betydligt lägre än i Danmark och Sverige. Finländarna röstar ändå betydligt mer aktivt än till exempel i Rumänien och i Frankrike, där valdeltagandet ligger kring 40 procent.

Den 26 maj blir det Europaparlamentsval, där valdeltagandet i Finland har legat kring knappa 40 procent.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39