Valdebatten kring rätt utbildningsfrågor måste vara konstruktiv

Med kunniga beslutsfattare, som känner sig bekväma med de utbildningspolitiska frågorna kan vi garantera en jämlik utbildning och hög kvalitet.

Det är glädjande att se att utbildningen ges viktigt utrymme i kommunalvalsdebatten. Vi står inför ett brytningsskede där tyngdpunkterna i kommunens uppdrag omformas och utbildningen blir en allt viktigare framgångsfaktor. Konkurrenskraften i kommunerna kommer alltmer hänga på hur väl man utvecklar sin utbildningssektor.

Finlands svenska lärarförbund (FSL) uppskattar alla de kandidater som fokuserar på skola och utbildning i sina kampanjer. Tyvärr ser vi dem som inför valet i juni profilerar sig i sådana utbildningsfrågor som inte hör hemma i den kommunalpolitiska debatten, innehållet i undervisningen är ett exempel. FSL vill påminna om att allt vi gör i skolan utgår från innehållet i våra styrdokument, såsom lagar, nationella läroplansgrunder och lokala handlingsplaner. Dokumenten är uppgjorda för att garantera en jämlik och inkluderande utbildning för varje individ. 

Lärarna i vårt land har en hög utbildning, är kompetenta och bygger upp sin undervisning och hela skolvardagen i enlighet med våra styrdokument. Läraryrket vilar på en stark yrkesetik och vi har en värdefull tradition av tillit och respekt för den pedagogiska friheten. Att politiker styr bort fokus från de verkligt relevanta frågorna och gör politik på personliga övertygelser anser vi vara synnerligen beklagligt. Det ger fel signaler om den värdegrund och syn på respekt och öppenhet som utbildningen grundar sig på.

FSL vill se konstruktiva och modiga diskussioner för en attraktiv finlandssvensk skola och utbildning i framtiden. Vi behöver kommunala beslutsfattare som tar ställning och förkovrar sig i relevanta och viktiga frågor, till exempel: På vilka sätt tar kommunen ansvar för sitt uppdrag att ordna en jämlik skola och utbildning i världsklass som sätter individen i fokus? På vilka sätt gör man kommunen till en attraktiv arbetsgivare för utbildningspersonalen, hur månar man om ett hållbart och utvecklande arbetsliv? Hurdana resurser tänker man satsa på barns- och ungas välmående och skolframgång? 

Med kunniga beslutsfattare, som känner sig bekväma med de utbildningspolitiska frågorna kan vi garantera en jämlik utbildning och hög kvalitet. Vi vill att den finlandssvenska skolan ska vara attraktiv och ge varje individ lika möjligheter att växa.

FSL kan skola och utbildning och vi sitter på värdefulla erfarenheter, ett genuint intresse och en stor kunskap om utbildningsfältet, våga fråga oss! En god dialog mellan beslutsfattare och lärarna och rektorerna på fältet är avgörande och vi lovar att vi kommer att göra vad vi kan för att bidra till ett gott samarbete på gräsrotsnivå. 

Inger Damlin, ordförande, Pamela Leka, vice ordförande, Finlands svenska lärarförbund

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning