Valdebatt i Åbo – kandidaterna i biskopsvalet diskuterade asylpolitik

Flyktingfrågor och kyrkans medlemsflykt var på tapeten då kandidaterna i biskopsvalet i Borgå stift deltog i valdebatt i Åbo på måndagen.

Kyrkan i samhället. Det var temat för den andra paneldebatten inför biskopsvalet i Borgå stift.

Biskopskandidaterna Harry Sanfrid Backström, Sixten Ekstrand, Lisa Enckell och Bo-Göran Åstrand diskuterade bland annat kyrkans roll i Finlands asylpolitik inför ett åttiotal åhörare i auditorium Armfelt vid Åbo Akademis (ÅA) fakultet för humaniora, psykologi och teologi.

– Kristus har kommit till Finland genom dessa människor, och vi möter Kristus i deras ansikten, sade Lisa Enckell och betonade vikten av att bemöta immigranter med värme och respekt.

Harry Sanfrid Backström. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Också Sixten Ekstrand lyfte fram kärleken till medmänniskan i sitt svar.

– Generellt sett har kyrkan skött flyktingfrågan väldigt bra och på det sättet visat kristen kärlek. Kyrkan ska genom dialog med myndigheterna arbeta för en human flyktingpolitik och snabbare behandlingsprocesser.

Harry Sanfrid Backström konstaterade att immigration sker hela tiden och att den evangelisk-lutherska kyrkan bäst kan bemöta människor från andra religioner och kulturer genom att vara tydlig med sitt kristna budskap.

Sixten Ekstrand. Bild: SPT/Catariina Salo

– Om vi själva har en bristande identitet, dålig kännedom om vad Bibeln säger till oss och ett dåligt böneliv har vi ett besvärligt utgångsläge att möta dessa människor.

Kyrkan måste vara relevant

Bo-Göran Åstrand och Sixten Ekstrand diskuterade också hur kyrkan kan vara relevant för unga vuxna som bor i städer, en fråga som blivit aktuell i samband med kyrkans dalande medlemssiffror.

Bo-Göran Åstrand. Bild: SPT/Jennifer Granqvist

– Kyrkan får också se sig själv i spegeln och fråga sig om den har ordnat meningsfull aktivitet åt dessa människor, eller om den hållit sig till traditionella tillvägagångssätt, sade Åstrand.

Både Åstrand och Ekstrand ansåg att kyrkan måste hitta sätt att träffa människor också utanför de institutionella väggarna. Åstrand lyfte fram sociala medier som en kanal som kyrkan kan använda sig av för att nå unga vuxna.

– Det är där som gemenskapen finns i dag och det är också där vi kan be om att få gå in och vara med i en diskussion.

Lisa Enckell. Bild: SPT/Catariina Salo

Ekstrand uttryckte en viss skepticism mot sociala medier och betecknade dem som en ytlig form av umgänge. Han och Åstrand var emellertid överens om att kyrkan måste bli bättre på att vara en naturlig del av människornas vardag för att inte fjärmas från yngre generationer.

Diskussion om motståndare av kvinnliga präster

Mot slutet av debatten fick biskopskandidaterna ta ställning till om det finns utrymme för motståndare av kvinnliga präster i kyrkan. Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har vigt kvinnor till prästämbetet sedan 1980-talet.

Enckell, Ekstrand och Åstrand ansåg att en person som prästvigs måste förbinda sig till att samarbeta också med kvinnliga präster. Ekstrand påpekade dock att en präst har möjlighet att välja sin arbetsplats och att alla församlingar inte har kvinnliga präster.

Backström tyckte å sin sida att kyrkan ska ha förståelse också för kvinnoprästmotståndare och att en traditionell ämbetssyn inte ska få vara ett hinder för prästvigning.

Journalisten Dan Lolax från Åbo Underrättelser och samhällsforskaren Siv Sandberg från ÅA ledde måndagens diskussion. De kom ofta med följdfrågor och bad biskopskandidaterna om preciseringar om svaren lät vaga.

Nästa debatt i biskopsvalet står i tur på tisdag i Helsingfors. Den fjärde och sista paneldebatten inför biskopsvalets första omgång ordnas i Nykarleby på lördag.

Biskopsvalets första röstningsomgång hålls den 19 mars.

Biskopsvalet i Borgå stift

I biskopsvalet i Borgå stift väljs en efterträdare till biskop Björn Vikström. Den nya biskopen tillträder den 1 september.

Fyra kandidater ställer upp i biskopsvalet: Harry Sanfrid Backström, Sixten Ekstrand, Lisa Enckell och Bo-Göran Åstrand.

Biskopsvalets första omgång ordnas den 19 mars. Biskopen väljs av cirka 700 röstberättigade personer. Av dem är 350 präster och lektorer i Borgå stift medan resten är lekmän.

Om ingen kandidat får över 50 procent av rösterna i biskopsvalets första omgång ordnas en till omgång mellan de två kandidater som fått mest röster. Den andra valomgången ordnas i så fall den 10 april.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46