Våld mot barn inget nytt fenomen

Barn utsätts för såväl fysiskt som psykiskt våld, försummelse och vanvård, mobbning, sexuella trakasserier och övergrepp.

De senaste dagarna har vi fått ta del av mycket allvarliga nyheter om barn som blivit sexuellt utnyttjade av vuxna män av utländskt påbrå. Påföljande diskussion om hur vi bättre ska kunna skydda barn och unga är viktig.

På Barnavårdsföreningen önskar vi att barnets rättigheter och vuxnas skyldigheter diskuteras och behandlas på ett brett plan. Barn som utsätts för våld är tyvärr inte ett nytt fenomen, men det är en skam för vårt samhälle att det fortfarande förekommer. Barn är enkla offer för vuxna förövare som skickligt klarar av att manipulera, hota, underkuva och bryta ner dem.

När känslorna kring fallen som uppdagats i Uleåborg och Helsingfors går heta är det är viktigt att komma ihåg att våld inom familjen är den vanligaste formen av brott som barn utsätts för. Familjevåld sker inom alla samhällsklasser och geografiska områden i Finland, och våldet begås av både män och kvinnor.

När vi talar om våld är det viktigt att inte avgränsa problematiken till enbart fysiskt våld. Barn utsätts för såväl fysiskt som psykiskt våld, försummelse och vanvård, mobbning, sexuella trakasserier och övergrepp. Våld i alla dess former är skadligt för barnets utveckling och bör kraftigt fördömas.

Vi får heller inte glömma att varje våldsbrott har ett offer. Oberoende av vem förövaren är eller var brottet skett måste vårt samhälle kunna garantera offret hjälp och stöd.

Barnavårdsföreningen önskar att man på alla plan i samhället inser allvaret och förstår att våld mot barn förekommer dagligen. Det är därför nödvändigt att utveckla och införa bättre arbetsredskap för att motarbeta och förhindra våld mot barn. Vi förespråkar bland annat bättre och mer målmedvetet arbete bland personer med invandrarbakgrund, men vill samtidigt poängtera att diskussionen inte får inskränkas till att enbart gälla vissa personer eller grupper. Barnet har rätt till en trygg uppväxt och det är samhällets skyldighet att se till att det förverkligas på alla plan.

Pia Sundell verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning