Våld i närrelationer ska förebyggas på alla nivåer

Att förebygga våld mot kvinnor och familjevåld är en fråga också för männen.