"Valborgshundringen" krympte till 31 eller 50 euro – men över 600 000 får påökt

Statsminister Antti Rinnes regering höjer de lägsta pensionerna, men inte på långt när så mycket som oppositionsledaren Antti Rinne lovade för bara ett drygt år sedan. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Folkpensionen höjs med 31 euro och garantipensionen med 50 euro i månaden. Det är regeringens förslag till pensionsuppgörelse som kan har sitt ursprung i Antti Rinnes uppmärksammade förstamajtal 2018.

Social- och hälsovårdsministeriet inväntar nu utlåtanden på regeringens förslag till pensionsuppgörelse för dem som får de allra lägsta skattebelagda pensionerna. För folkpensionen föreslås en månatlig höjning på 31 euro och för garantipensionens fulla belopp en höjning på 50 euro i månaden.

Beloppen kan speglas mot statsminister Antti Rinnes (SDP) förstamajtal 2018 då han lovade en höjning på 100 euro netto till alla pensionstagare som får högst 1 400 euro i månaden. Redan då kritiserades löftet och betecknades som ohållbart sett till balansen i de offentliga finanserna.

Under regeringsförhandlingarna i våras kom Rinnes fempartikoalition överens om att reservera 183 miljoner euro för att höja de lägsta pensionerna med ungefär 50 euro. Där halverades alltså den så kallade valborgshundringen, men efter det har flera experter hävdat att inte ens en halvering räcker eftersom även den skulle kosta mer än 183 miljoner.

I det förslag som regeringen skickar på remiss viker man 183 miljoner för höjningar av de pensioner som rör sig kring 1 000 euro i månaden. Om förslaget verkställs betyder det att drygt 600 000 pensionärer får påökt med 31 eller 50 euro i månaden, uppger Social- och hälsovårdsministeriet.

– Vi är glada och stolta då vi kan föreslå en påtaglig 50 euros förhöjning på de lägsta pensionerna. Höjningen ska gå till dem som behöver påökt allra mest för att klara av vardagen, säger social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen (VF).

Antti Rinne har flera gånger bemött kritiken om att tiorna inte matchar löftet om en hundring med att de lägsta pensionerna ska höjas i etapper under flera år.

Pensionstagarnas centralförbund välkomnar de nu planerade höjningarna, men styrelseordförande Simo Paassilta säger till Kauppalehti att förslaget bara är en första etapp på vägen mot den utlovade hundringen, som borde verkställas under den här valperioden.

Höjning till årsskiftet

Regeringens första pensionsuppgörelse är utformad så att höjningarna i mån av möjlighet inte ska inkräkta på pensionstagarens bostadsbidrag. Höjningarna kommer också i viss mån att påverka rätten till avdrag för pensionsinkomster, men exakt hur klarnar först när Finansministeriet presenterar sitt budgetförslag.

Social- och hälsovårdsministeriet uppger att 12,8 procent av pensionärerna i Finland hade låga inkomster 2014. Den grupp som ligger allra sämst till är de yngsta pensionärerna, under 55 år. Av dem som erhåller garantipension är nästan hälften eller 45 procent under 55 år och arbetsoförmögna.

Lagförslaget siktar också på att yngre som genomgår rehabilitering för att återfå arbetsförmågan ska få påökt så att summan matchar garantipensionen, detta för att sporra yngre att ta del av rehabiliteringen.

Remissrundan pågår till 21 augusti. Regeringens avsikt är att lämna sitt lagförslag till riksdagen i höst så att lagändringen kan träda i kraft och pensionshöjningarna verkställas vid årsskiftet.

Folkpensionen höjs med 31 euro i månaden så att dess maxbelopp höjs till 659,85 euro för ensamboende och till 588,79 euro för makar och sambor. Folkpensionen minskar om arbetspensionen överskrider 666 euro i månaden, så även tillägget. Har man en sammanlagd pension på 1 000 euro i månaden stannar nettohöjningen vid 19 euro.

Garantipensionen som tryggar alla som bor i Finland en minimipension ligger nu vid 784,52 euro i månaden för den som inte får någon annan pension alls. Efter höjningen på 50 euro vid årsskiftet är beloppet 834,52 euro i månaden.

Källa: Finska notisbyrån STT.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning