Välbefinnande betonas i läroplansgrunderna

Benjamin Granlund skriver i sin insändare i HBL 23.8 om psykisk ohälsa bland unga, gymnasiets nya läroplan och de ungas ansvar för sina studier.

Läroplansgrunderna har förnyats som en del av reformen inom gymnasieutbildningen och de nya, lokalt utarbetade läroplanerna trädde i kraft 1.8.2021. Det innebär att gymnasierna har några veckors erfarenhet av att jobba med dem i praktiken, i det här skedet med första årets studerande.

Läroplansgrunderna tar i högre grad än tidigare fasta på de studerandes välbefinnande och fokuset ligger framför allt på att skapa en bra vardag i gymnasiet. Ett exempel på detta är mångsidig kompetens, en helhet som består av kunskaper, färdigheter, värderingar, attityder och vilja. Ett centralt delområde inom mångsidig kompetens är kompetens för välbefinnande och utgångspunkten är att den mångsidiga kompetensen ska genomsyra alla läroämnen.

En annan viktig utgångspunkt är att på olika sätt tillgodose de studerandes individuella behov. I läroplansgrunderna lyfts fram att en studerade ska agera ansvarsfullt och ta ansvar för sina studier, men det innebär inte att hen lämnas ensam i studierna. Tvärtom lyfter läroplansgrunderna fram vikten av att identifiera, stödja och tillgodose studerandes individuella behov för att stärka ett kontinuerligt lärande. I skolgemenskapen ska de vuxna både visa vägen och stå bredvid de unga. Målet är att gymnasiet ska vara en inspirerande och meningsfull plats för alla i skolgemenskapen, både för de studerande och för personalen.

Psykisk ohälsa bland unga är något som vi, som på olika sätt jobbar inom utbildningsvärlden, tar på största allvar. På grund av pandemin finns det ett särskilt behov av att med alla medel betona välbefinnandet och skapa en fungerande vardag.

Vi uppskattar att det finns studerande i våra skolor och gymnasier som reflekterar kring läroplanen och dess innehåll och önskar såväl studerande som personal ett inspirerande läsår.

Pamela Granskog undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning