Val av städföretag till Sipoonlahden koulu blev något rörigare

MER ATT STÄDA. Utbyggnaden av Sipoonlahden koulu stod nyligen klar och nu på hösten kommer renoveringen av den gamla delen enligt planerna att bli färdig. Det här har beaktats i upphandlingen av nya städtjänster. Bild: Mostphotos

I mars valde tekniska utskottet i Sibbo efter en upphandling Kiinteistösiivous Metsänen Oy till städföretag för Sipoonlahden koulu. Vad man glömde bort att ta med i beslutstexten var att ett av anbuden uteslutits. Till den här delen behandlas ärendet på nytt på tisdag.

– Jaa-a, vad beror glömska på? Det hör säkert till de stora olösta frågorna. Att det här ena företaget hade uteslutits fanns med i beredningstexten och i bilagorna men varken beredaren, jag själv eller någon annan kom ihåg det när vi tog beslut.

Så svarar Sibbo kommuns tekniska direktör Ilari Myllyvirta på frågan om varför valet av städtjänster för Sipoonlahden koulu nu behandlas en extra gång.

Orsaken till att ett av anbuden inte kunde godkännas handlar enligt Myllyvirta om att de anbudstekniska kraven inte uppfylldes. Mer specifik än så vill han inte vara då ärendet ännu inte är avslutat.

Under tisdagens behandling kommer utskottet enligt beslutsförslaget att komplettera beslutet med en notering om det uteslutna anbudet, i övrigt sker inga förändringar.

– Inga besvär har lämnats in mot det tidigare beslutet heller men vi vill att beslutsprocessen går enligt alla konstens regler, säger Myllyvirta.

Enligt beslutet som togs i mars kommer Kiinteistösiivous Metsänen Oy att ha hand om städningen av Sipoonlahden koulu under perioden 1.6.2020–31.7.2022. I avtalet ingår också en option för att förlänga perioden med 1+1 år.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning