Väktarsamhälle där inte ens väktarna fungerar

Genom alla scener i Avocadobergen råder en atmosfär av godtycke och tafatthet – och människors tafatthet är en av poeten Thomas Tidholms kärnämnen, mycket av hans humanistiska blick ligger där, i förståelsen för vår tafatthet. Bild: Joakim Brolin

Tomas Tidholms nya utspelar sig i en civilisation i förfall och kontrollerad av en vaktkår, som i det förflutna varit mycket hårdför men nu snarast ingår i förfallet – något slags polisstat där nästan inget fungerar som det borde och där tilliten saknas. Men här finns en politisk appell som låter ana en mänskligare framtid.

Utlämnad och lite sorgesamt komisk, så ter sig människan hos Thomas Tidholm, aktuell med Rösterna från Avocadobergen: vid första anblick en diktsamling (brutna, stundom korta rader), men vid närmare p...