Vähämäki: "Jag visste inte att bastun inte lämpade sig som bostad"

De sannfinländska riksdagsledamöterna Teuvo Hakkarainen och Ville Vähämäki har hyrt en bastu på Råholmsvägen 9 i bortre Tölö för att få förhöjd kostnadsersättning för sitt boende. Vähämäki lämnade sin redogörelse om bostaden till riksdagen på torsdagen. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Sannfinländarnas riksdagsledamot Ville Vähämäki har lämnat en redogörelse om sitt boende till riksdagen. Han säger sig ha agerat i god tro och att bastun var avsedd för boende.

STT har bekantat sig med Ville Vähämäkis redogörelse om sitt boende som har berättigat honom att lyfta förhöjd kostnadsersättning.

Riksdagen bad riksdagsledamöterna Vähämäki och Teuvo Hakkarainen om tilläggsutredningar efter avslöjanden att bägge två hade uppgett en bastu i bortre Tölö som sin officiella bostad i Helsingfors.

Vähämäki anser att han har vilseletts och att hyresvärdarna inte kände till att bastun inte är avsedd för boende, uppger STT.

Teuvo Hakkarainen har meddelat att han lämnar in sin egen redogörelse om boendet senast den 4 september.

Enligt Iltalehti har riksdagen avbrutit utbetalningarna av de förhöjda kostnadsersättningarna för boende till Vähämäki och Hakkarainen medan utredningarna pågår.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46