Hovrätten frigav totalvägrare – vapenvägrare jublar

Rekryter i Sandhamn i fjol. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Helsingfors hovrätt konstaterade på fredagen att det är mot grundlagens diskrimineringsförbud att befria endast Jehovas vittnen från militär- och civiltjänstgöring. Hovrätten frigav en totalvägrare som dömts till fängelsestraff i tingsrätten.

Mannen som är född 1995 dömdes till 173 dagars ovillkorligt fängelse i februari 2016 eftersom han vägrade utföra civiltjänst på grund av allvarliga samvetsskäl. Mannen betecknar sig som pacifist, och både militärtjänst och civiltjänst hänger ihop med en skyldighet att försvara landet som han inte kan omfatta.

Lagen är tydlig: den som vägrar utföra militär- eller civiltjänstgöring ska dömas till fängelsestraff. Undantaget är Jehovas vittnen med allvarliga samvetsskäl som grundar sig på religiös övertygelse, de kan enligt lagen beviljas befrielse från värnplikt i fredstid.

Men Helsingfors hovrätt förkastar åtalet och konstaterar att undantagslagen som befriar Jehovas vittnen stiftades på 1980-talet, en tid när totalvägrarna i princip enbart utgjordes av Jehovas vittnen, och att grundlagen förnyats efter det. Den nya grundlagens likabehandlingsprincip är stark, och diskriminering förbjuds enligt grundlagen och diskrimineringslagen.

Domare röstade

– Det finns många bra saker med hovrättens beslut. Även om domstolen röstade 4–3 var domarna eniga om att lagstiftningen är diskriminerande, att det inte finns godtagbara skäl för att de som inte vill göra militär- eller civiltjänst på grund av på religion eller övertygelse försätts i olika ställning, säger Robin Harms från diskrimineringsombudsmannens byrå som företrädde totalvägraren i hovrätten.

Med andra ord borde antingen alla eller ingen befrias på grund av samvetsskäl. Det bästa alternativet om man vill respektera de mänskliga rättigheterna är att ingen totalvägrare döms till straff, anser Robin Harms, men säger att det naturligtvis är politikernas sak att avgöra.

– Regeringen har inte skött sitt jobb, saken har påtalats länge. Om jag var försvarsminister skulle jag kavla upp ärmarna nu.

Enligt Harms skulle den aktuella undantagslagen inte kunna stiftas i dag, grundlagsutskottet skulle säga nej. Frågan är vad man gör med den existerande lagen och i förlängningen värnplikten.

Beträffande det aktuella fallet kan hovrättens beslut överklagas av riksåklagaren inom 60 dagar.

– Det handlar egentligen inte om en straffrättslig fråga utan om en konstitutionell fråga, säger Harms.

Diskrimineringsmannen kan vara rättsligt ombud i principiellt viktiga fall som gäller diskriminering. Enligt Harms vill totalvägraren inte förekomma i offentligheten.

– Den utdragna processen har varit tung för honom. Vi är lättade att vi fick den dom vi önskade.

"Vändpunkt"

Vapenvägrarförbundet ser hovrättens dom som en vändpunkt. Förbundssekreterare Kai Raninen säger att det väcks åtal mot mellan 30 och 55 totalvägrare per år, och att hovrätterna behandlat tiotals om inte hundratals fall.

– I flera fall har totaltvägrarna hänvisat till diskriminering, men det här är första gången någon lyssnar på argumenten. Det här kan leda till att man slutar döma totalvägrare till fängelsestraff.

Tror du att många civiltjänstgörare skulle bli totalvägrare ifall de inte längre fick fängelsestraff, Kai Raninen?

– Jag kan inte ta ställning till det, men man kan ju titta på hur det är i andra länder.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning