Vägra krympa

När vi väljer att vara tysta, väljer vi också alltid vem vi är lojala med.

I samtal med flera kvinnor i medelåldern har jag mött på samma återkommande berättelse: berättelsen om att förminskas på sin arbetsplats. Känslan av att krympa, av att endast kunna leverera en b...