"Väglagsfärjornas hyror borde betalas av staten"

Men privatpersonerna som är beroende av färjan för att ta sig till sina hem borde inte behöva ta den ekonomiska smällen, anser Skärgårdsdelegationen.Bild: Bild: Finferries

Skärgårdsdelegationen föreslår att kostnader för väglagsfärjor överförs på staten.

Delegationens förslag kommer som en reaktion på Finferries aviserade höjning av hyrorna för de privata färjorna.

Det skriver Turun Sanomat och Åbo Underrättelser på onsdagen.

Det statliga bolaget Finferries har gått på förlust och hoppas genom hyreshöjningen nå ett resultat på plus minus noll.

I dagsläget betalar staten 80 procent av kostnaderna för väglagsfärjorna och den resterande 20 procenten står delägarna i väglagen för. Men nu föreslår skärgårdsdelegationen att staten tar hela kostnaden.

Hanna Kosonen (C) som är ordförande för skärgårdsdelegationen säger till Åbo Underrättelser att det hela är en jämlikhetsfråga. Många andra har tillgång till färjor och förbindelsebåtar som är helt statligt finansierade.

Många av dem som är beroende av Finferries färjor bor i de svenska kusttrakterna i Finland.

Kosonen säger att det i sig är sin ordning att Finferries justerar hyrorna för väglagsfärjorna. Det har inte gjorts på över tio år. Men privatpersonerna som är beroende av färjan för att ta sig till sina hem borde inte behöva ta den ekonomiska smällen.

Skärgårdsdelegationen gav sitt utlåtande till kommunikationsminister Anne Berner (C) och finansminister Petteri Orpo (Saml) före julen.

Skärgårdsdelegationen består av riksdagsledamöter från de olika partierna, av representanter för olika offentliga instanser samt sakkunniga i skärgårdsfrågor.

Finferries upprätthåller elva väglagsfärjor, skriver Turun Sanomat. Hyrorna skulle i vissa fall höjas med det dubbla.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33