Vägförlossningarna ökar, nativiteten sjunker

Vem av dessa politiker och tjänsteansvariga som stängde Borgå och Ekenäs BB kan nu gå i godo för att kvinnor som skall föda kan göra det utan risker?

Skulle jag vara ung i dag skulle jag tänka mig för flera gånger innan jag skulle vilja föda barn. I Helsingfors har sjukhusen, bland annat Kvinnokliniken och Barnmorskeinstitutet, haft så dålig inomhusluft att personalen blivit sjuk. Många av Nylands bra BB-avdelningar har stängt. Resultatet är att det inte längre är tryggt att föda barn i huvudstadsregionen eller i Nyland.

Det framställs att det är tryggare med stora enheter för förlossningar och bättre möjligheter för de nyfödda. Tyvärr har det dock lett till precis det motsatta. I dag är det verkligen otryggt att föda barn i Nyland, kanske även i Helsingfors, med bara en klinik för närvarande. För att inte tala om resten av Finland där avstånden är ännu större.

Vem av dessa politiker och tjänsteansvariga som stängde Borgå och Ekenäs BB kan nu gå i godo för att kvinnor som skall föda kan göra det utan risker? Kan de även garantera att de nyfödda som föds vid vägrenen överlever och får bästa skötseln?

Barnafödande är inte en sjukdom, utan en helt naturlig sak och kräver inte vid normal förlossning full teknisk utrustning med anestesiläkare och barnsjukhus nära. Dock borde ju förlossningarna kunna ske inomhus och i hygieniska och framför allt trygga och trevliga förhållanden. Detta har dock nu tagits ifrån de födande kvinnorna. Vem vill föda barn med sådana risker? Ännu en orsak att inte skaffa barn i Finland.

Om de här så kallade satsningarna på "förbättringar" fortsätter (som exempel den omdiskuterade social- och hälsovårdsreformen) kommer ingen längre att överleva denna så kallade välfärd. Tänk mera på människan och mindre på vinst så mår vi alla bättre i framtiden, och blir kanske även fler.

Yrsa Fager Vanda

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning