Vägarbetet på Åboleden återupptas – "Kommer i någon mån skapa trängsel"

I förbättringsprojektet på riksväg 1 höjs vägen i Kyrkträsk med cirka en meter över den tidigare vägnivån. Bild: Trafikverket/Kreate

Projektet med att förbättra riksväg 1 vid Kyrkträsk i Esbo fortsätter efter vinteruppehållet. Torsdag 5 april leds trafiken om och hastighetsbegränsningen på vägavsnittet sänks till 60 km/h.

Trafiken i riktning mot Åbo leds om på torsdag eftermiddag och trafiken mot Helsingfors senare samma kväll. Samtidigt tas den sänkta hastighetsbegränsningen 60 km/h i bruk, meddelar Trafikverket.

Enligt Jukka Hietaniemi, projektchef vid Trafikverket, kommer omvägen och de sänkta hastigheterna att i någon mån skapa trängsel i pendeltrafiken vid Kyrkträsk. Under de närmaste dagarna lönar det sig att reservera lite mera tid för resan.

– Arrangemanget är liknande som förra sommaren då två körfält var i användning i båda riktningarna. Det lönar sig att hålla rätt avstånd och köra uppmärksamt och flexibelt i anslutningarna, säger Hietaniemi.

– Det gäller också att följa hastighetsbegränsningarna och vägmärkena, eftersom dessa också är till för att skydda dem som arbetar på byggarbetsplatsen.

Eliminerar översvämningsriskerna

Vägen har vid Kyrkträsk satt sig ungefär en meter från nivån när den byggdes. I förbättringsprojektet höjs vägen igen med cirka en meter. Sättningen i vägen ledde till översvämningar till följd av höstens hällregn, men faran för översvämningar är nu överstånden, meddelar Trafikverket.

Vägavsnittet höjs upp på en ungefär 600 meter lång sträcka. Under den kommande sommaren och hösten ombyggs de sydliga körfälten vid Kyrkträsk genom att installera påldäck under vägen. Samtidigt förbättrar man bullerskyddet i småhusområdet i Gloms, reparerar broarna vid Kyrkträsk och Kasaberget samt lägger en sista hand vid Grannasbackasbron.

Förbättringsarbetet blir klart före utgången av 2018. I närheten finns ett annat vägbygge, där det byggs nya körfält mellan Domsby anslutning och Ring II.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning