Våga tala!

Ingen är ute efter att döma en hel lärarkår i Ekenäs. Jag skulle förespråka vidsynthet i detta fall.

Jag vill kort kommentera artikeln "Många suktar efter ett öppet samtal i Ekenäs" (HBL 9.4) där Ida Burgmanns och Anna Lindholms tidigare insändare i HBL (Debatt 1.4 och 7.4) får synlighet. Hurra! För precis som Lindholm i artikeln är fundersam över tystnaden efter Burgmanns insändare tror jag att många fler läsare är minst lika förundrade. Varför reagerar inte officiella personer eller instanser på ungdomars rop på hjälp? Att ta mod till sig, blotta sin egen situation offentligt och agera som röst utåt som Burgmann gjort, borde inte förbises med tystnad. Tänk dig att du sträcker ut din hand och andra bara vänder dig ryggen.

Vi måste våga se sanningen i vitögat och möta också det svåra. Vi måste sluta blunda. För alla parters skull måste vi handla moraliskt och etiskt rätt. Annars kan vi inte klassificera oss bättre än en "lort".

Jag anser det också väldigt beklagligt att lärarkåren i Ekenäs skolor reagerar som den gör till att detta uppdagats. Ingen är ute efter att döma en hel lärarkår i Ekenäs. Jag skulle förespråka vidsynthet i detta fall. Det kan i utomståendes ögon synas tämligen naivt att stirra sig blind och tro att denna problematik endast har att göra med skolorna i Ekenäs. Dessa problem finns garanterat i hela vårt land, och det är hög tid att tala om dem och vidta åtgärder på nationell nivå. Att sluta tiga är den enda rätta vägen. Vi borde tacka Burgmann för hennes mod samt tacka Lindholm för hennes empati och engagemang gentemot ungdomar.

Jag skulle önska att Burgmanns insändare kunde bli startskottet på en ny våg av metoo-karaktär.

Våga tala, för tala är guld!

Malin Fagerström, Sibbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning