Våga lyfta fram det du lärt dig i föreningslivet

Föreningslivet ger oss erfarenhet och kompetens som både är användbar och som behövs i arbetslivet.

På väg hem efter en arbetsintervju har nervositeten bytts mot lättnad och en viss försiktig hoppfullhet. Men också lite skam och en känsla av dumhet. Hur kunde jag missa att skriva in en av mina...