Vädjan till mataffärer och konsumenter: "Några cent till för kyckling och mjölk lättar"

Centern är inte tänd på stora skattelättnader, men hoppas på lättnader för jordbruket. I budgeten kommer mer pengar, men inte från EU.

– Odlarna är nu verkligt prövade. Det har länge varit svårt med lönsamheten, sedan kom vätan i fjol och torkan i år. Det kräver insatser av staten, säger Centerns gruppordförande Antti Kaikkonen då han öppnar gruppens sommarmöte i Vanda.

Särskilt lönsamheten oroar han sig för, och pressar handeln.

– Jag vänder mig särskilt till handeln och till alla konsumenter. Några cent mer för köttfärs, kyckling och mjölk innebär en stor lättnad för dem, vars gårdar vår mat kommer ifrån.

Kaikkonen hänvisar till att regeringen låtit göra en utredning kring jordbrukets lönsamhet.

– Den har varit dålig flera år i rad. Det är grundproblemet som behöver lösas. Det är allmänt känt att odlarens bit av brödet är liten. Några cent mer på producentpriserna, vare sig vi talar om kött, ägg eller mjölk, skulle ha en stor effekt, och vi vill att handeln kommer med och blir delaktigt i det här.

Antti Kaikkonen, Centerns gruppordförande. Bild: Lehtikuva/Mikko Stig

Stöd till drabbade odlare är en fråga för budgetförhandlingen.

– Det råder ett brett samförstånd i landet att det behövs, säger statsminister Juha Sipilä.

På samma bord ligger skattelättnader, som finansminister Petteri Orpo (Saml) föreslår.

– Det är inte dags för några stora skattesänkningar. Skatterna har redan sänkts betydligt under den här valperioden, och det har varit befogat. Men i det här läget ska resurserna i första hand läggas på att krympa statsskulden och förbättra utkomsten för dem som har minst, säger Kaikkonen.

Centerns mål är att höja kommunskatteavdraget, vilket är riktat närmast till dem med små inkomster.

"Stormvarning"

Sommarmötena är den tid på året då partierna tar fart inför hösten, och nu är det dessutom åtta månader till val. Centern tog också sats.

Det är lätt att bara dela ut förmåner och det kräver ingen särskild begåvning.

– Om man i Samlingspartiet och SDP tror att det här ska bli en tvekamp mellan dem, så ger jag härmed en stormvarning från Centerhåll. Det är nämligen folket som bestämmer, inte politruker i de blåröda partikanslierna. Centern har en tendens att kunna resa sig från en golvning och komma tillbaka starkare än förr, säger Kaikkonen.

Statsminister Juha Sipilä tillade att det inte "kräver någon begåvning" att dela ut pengar, och sade att det som behövs är fler grundliga reformer, ännu högre sysselsättning och en stadig tillväxt på över två procent.

– Den rödgröna kritiken mot nedskärningar är orättvis. Det är era spår vi städat upp de senaste åren. Om ni tror att det åldrande Finland kan öka utgifterna går det illa. Då måste någon snart städa upp igen, sade Sipilä.

Tidigare EU-stöd, men inte mer

Att EU inte kommer in med extra stöd till odlare efter den exceptionella sommaren börjar se klart ut.

Det säger också parlamentariker Elsi Katainen (C).

– EU kommer att tidigarelägga utbetalningar från december till oktober. Det kan ge en lättnad för kassaflödet, men summan växer inte, säger Katainen och hänvisar till jordbrukskommissionär Phil Hogan, som sagt att problemen gäller hela Europa, och att inget land därför har mer problem.

Sipilä säger att han hade väntat sig att EU kommer emot.

– I det här läget hade man nog förväntat sig det. Det här är ett stort problem i EU och då behövs åtgärder. Men om det inte kommer så får vi sköta det nationellt.

Elsi Katainen (C), Europaparlamentariker, ställer upp i EU-valet men inte i riksdags- eller landskapsval. Bild: Lehtikuva/Mikko Stig

Katainen säger att det i stället krävs nationella åtgärder, och lägger fram bland annat att fördubbla företagarnas momsavdrag.

Jordbruksstöden i EU hör till de områden som kommissionen föreslår skära ner efter brexit. En fem procents nedskärning ingår i kommissionens skiss för de kommande sju åren.

Katainen tror inte att den planen blir verklighet.

– Så stor nedskärning kommer inget medlemsland att godkänna.

Elsi Katainen meddelade på tisdagen att hon ställer upp i EU-valet på våren.

Centerns riksdagsgrupp håller sommarmöte i Dickursby i Vanda på tisdag och onsdag.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03