Vadå EU?

Det är glädjande att en majoritet av finländarna är för EU. Förutom att EU bidrar med fred i Europa har otaliga finländare fått möjlighet att resa och studera fritt i EU-länderna. Jag är en av dem. Många av våra företag lyfter nu i samband med EU-valet fram vikten av en fungerande inre marknad, möjligheten att få till stånd goda handelsavtal med länder i övriga världsdelar.

Trots dessa uppenbara fördelar är det en minoritet av befolkningen som väljer att vara med och välja representanter till Europaparlamentet. Jag tror vi lätt tar EU för givet. De som inte upplevt någon tid före EU kan ha svårt att se vad EU faktiskt åstadkommit och att de friheter vi värdesätter inte är någon självklarhet. I dag, då populistiska krafter sveper över Europa, finns det orsak för oss i Finland att ta ställning för vilket EU vi vill ha. Jag hoppas att andra med mig vill ha ett EU där vi konsekvent jobbar för öppenhet, ökad delaktighet, samt språkliga och mänskliga rättigheter. Då bygger vi långsiktig fred.

Mikaela Björklund, SFP, Närpes