Vad vill Finland med EU och dess roll i världspolitiken?

Bild: Wilfred Hildonen

Det framstår närmast obegripligt att finska politiska partier och organisationer inte tydligare artikulerar sina ståndpunkter i hur de vill att EU ska utvecklas de närmaste åren och söker stöd för sina ståndpunkter genom en bred samhällelig debatt om Europafrågor, skriver fyra svenska forskare.