Paavo Väyrynen chattade på hbl.fi: Hellre Talludden än slottet – "men Gullranda kunde säljas"

Alliansfrihet är ett nyckelord då presidentkandidaten Paavo Väyrynen chattar med läsarna på hbl.fi. Dessutom vore det en bra idé att sälja presidentens sommarresidens Gullranda, anser Väyrynen. Nedan kan du läsa alla frågorna och svaren i chatten.

Det är fjärde gången gillt för Paavo Väyrynen i presidentvalet, och orsaken till att han ställer upp igen är inget mindre än att han vill påverka Finlands, Europas och mänsklighetens framtid. Det framgår ur ett av svaren då Väyrynen chattar med läsarna på hbl.fi.

Som president vill Paavo Väyrynen ändra på såväl den utrikes- och säkerhetspolitiska linjen som på den inrikespolitiska dito.

– Man måste gå tillbaka till klar alliansfrihet och neutralitet. Jag vill också ändra på den inrikespolitiska linjen. Vi har nu en stark högerorientering i Finlands politiska liv under Samlingspartiets ledarskap. Man privatiserar och för en mycket centraliserande regionalpolitik, säger Väyrynen som svar på en fråga om varför just han skulle bli en bra president.

Väyrynen anser att man nu försöker föra in Finland i Nato köksvägen.

– Det är sant. Man försöker tolka [EU:s] grundfördraget så att medlemsländerna är förpliktade att ge andra medlemsländer också militärt stöd. Om detta händer blir EU en militärallians och en europeisk pelare i Nato. Men då skulle Finland ha hårdare militära förpliktelser än som Natomedlem.

Ingen grannhjälp

Nyckelordet är alliansfrihet. Det är mot alliansfrihet Finland ska sträva parat med ett starkt eget försvar, och därmed har vi inga förpliktelser att rycka ut till försvar för grannarna – vare sig det gäller Estland eller Sverige, fastslår Väyrynen.

– Det finns inget förnuft i att Ryssland skulle angripa Estland. Det som kunde hota Estlands militära säkerhet är en större kris i norra Europa. När Finland är ett alliansfritt land skulle vi inte ha någon förpliktelse att ge Estland militärt stöd, svarar Väyrynen på en läsarfråga.

Vad gäller grannen i öst anser han att Ryssland utgör ett mindre hot än föregångaren Sovjetunionen. Skulle han hamna på bastulaven med ryske presidenten Vladimir Putin – vilket han ser som osannolikt i dessa tider – vore det första gången han talade med honom privat.

– Jag har faktiskt aldrig talat med honom i privata sammanhang. Han träffade mig 1992 då jag var utrikesminister och han var med i borgmästare Sobtjaks delegation. Jag måste ha talat med honom då men kommer inte ihåg honom alls.

Sälj Gullranda

Om eller då Paavo Väyrynen blir president skulle han hellre bo i det "stentråkiga Talludden", som en frågeställare uttrycker det, än i presidentens slott. Däremot tycker han att staten kunde spara en slant på sommarresidenset Gullranda.

– Jag skulle gärna avstå från Gullranda. Jag tycker att staten kunde sälja Gullranda, det är mycket dyrt att upprätthålla och används mycket lite, säger Väyrynen, och får mothugg av en följdfråga på chatten: "Saknar du insikt om symboler och kulturhistoria?"

– Jag inser Gullrandas symboliska betydelse, men tiderna har förändrats. Presidenten använder Gullranda bara några dagar om året. Man kunde ju tänka sig att något slags museum skulle grundas på Gullranda.

"Inte främlingsfientlig alls"

En läsare undrar varför Väyrynen bedriver en politik "som är nästan lika främlingsfientlig som Laura Huhtasaaris".

– Jag är inte främlingsfientlig alls, kontrar Väyrynen.

– Största skillnaden på detta område mellan oss är att jag vill påverka de grundläggande orsakerna bakom flyttningsrörelserna med en aktiv utvecklingspolitik. Laura skulle ju vilja stoppa hela utvecklingsbiståndet.

Väyrynen däremot vill höja biståndet och se till att nå målet på 0,7 procent av bnp snarast möjligt.

Den beryktade aktiveringsmodellen få tummen ned av Väyrynen medan svenskan får tummen upp – den är värdefull för hela landet.

– Jag skulle också betona svenskans betydelse som en bro till de andra nordiska länderna. Under de senaste åren har Finland mer och mer blivit det mest nordliga baltiska landet. Det är synd, vi hör till Norden, svarar Väyrynen på så gott som felfri svenska – precis som under resten av chatten.

Tycker du valkampanjerna varit för tråkiga, frågar en läsare, men Väyrynen är inte den som drar sig för en valkampanj.

– Inte alls! Det är alltid spännande.

CoverItLive
 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03