Sommarserie: Från antika egyptiska berättelser till Gone Girl – därför är otillförlitligt berättande fortfarande populärt

Bild: Maija Hurme

Orden "veta" och "berätta" har samma ursprung, men det vi berättar behöver inte nödvändigtvis vara kunskap. Mycket tidigt lär sig våra barn att sanningen inte alltid står så högt i kurs, skriver Bo Pettersson i den tredje delen av sin serie Sociala texter.

"Ju mer kunskap, desto större smärta" kan vi läsa i en nyare översättning av Predikaren (1:18) i Gamla testamentet. Ändå är kunskap för de flesta något eftersträvansvärt, för kanske man klarar sig bät...