Vad vet du om Revan, Bullan och Zillen? Nu får Helsingfors försvunna skolor mer synlighet

Fysiklektion i Läroverket för gossar och flickor, i vardagligt tal Broban, år 1927. Skolan var det första läroverket i Helsingfors som hade flickor och pojkar i blandade klasser. Bild: Wikipedia/Helsingfors stadsmueum

Har du gått i skola i Zillen, Revan eller Bullan? Generationer av Helsingforsbarn har läst tyska, geometri och historia i dessa anrika lärdomsskolor som inte längre existerar i huvudstadens nätverk av skolor. Den som vill drömma sig bort till tiden då det fanns läroverk kan göra det i en rad nyskrivna artiklar på Wikipedia.

Projekt Fredrika har nått fram till ett nytt kapitel om det svenska i Helsingfors, ett ämne som alla svenskspråkiga huvudstadsbor har en relation till – nämligen skolorna. Säg Broban, Lönkan eller Lau...