Vad (var) är staden?

Den ”underbara staden” borde åter stå i centrum av framtidsplaneringen.

En stark myt i den inhemska debatten är att ordet "stadspolitik" kom till på 1990-talet, under Paavo Lipponens första period som statsminister. Då kopplade man ihop staden och tillväxten, som ga...