Vad tror du hände sen?

Fortums förvärv av den tyska energijätten Uniper har något bekant över sig. Det är visserligen länge sedan, men svenska Vattenfall gick på sin tid in för att etablera sig i Mellaneuropa genom köp av andelar först i Hamburgs elektricitetsverk HEW och sedan i nederländska Nuon. Båda bolagen hade en diversifierad kraftproduktion och Vattenfall köpte allt från vattenkraft till kärnkraft och kolkraft.

Hur det sedan gick vet vi i dag. Förvärven har inte varit någon framgångssaga utan tvärtom gett Vattenfall stora förluster. Att Tyskland stänger kärnkraftverken, att det blivit oacceptabelt för ett svenskt statligt ägt bolag att äga kol och att Vattenfall betalade alldeles för mycket för Nuon blev en mardröm för Vattenfall, inte den framgångssaga det svenska bolaget hoppades på.

Att sälja den förhatliga kolkraften var dessutom allt annat än lätt.

Nu är det Fortums tur att göra en stor affär i Mellaneuropa. Exakt hur stor och dyr klarnar när man vet hur många av Unipers aktieägare som vid sidan av Eon är redo att sälja sina aktier.

En tredjedel av Unipers produktion sker med hjälp av stenkol. Räknar man in också den produktion som använder naturgas som energikälla är fyra femtedelar av den tyska energijättens produktion fossil. Inget problem, Fortums målsättning att minimera utsläppen av koldioxid står fast, försäkrar bolagets vd Pekka Lundmark.

Affären sker samtidigt som Fortums största ägare staten och mera konkret Finlands regering planerar att lagstifta bort kolkraften i Finland, kol ska inte användas i energiproduktionen efter 2020-talet. Trots det säger näringsminister Mika Lintilä (C) att affären inte är något problem, kolkraft är alltså okej i andra länder, men inte på hemmaplan.

Fortum behövde ett stort företagsförvärv och det är inte så lätt att hitta lämpliga objekt att köpa i Mellaneuropa. Ryssland ville man inte utvidga i, en målsättning som också kommer på skam i och med Uniperaffären.

Som sig bör är Fortums ledning nu ändå övertygad om att Uniper är en god affär i linje med strategin att producera allt mer förnybart. Rätt eller fel, det får framtiden utvisa. Exemplet Vattenfall har inte avskräckt, för allt är ju annorlunda den här gången.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00