"Vad som helst duger" – kompetenssamtal ska hjälpa asylsökande hitta rätt i arbetslivet

Bild: Jenny Bäck

Många nyanlända vill inget hellre än jobba, men att ta sig in på den finska arbetsmarknaden upplevs som svårt. De asylsökandes utbildningsbakgrund varierar från ingen alls till doktorsexamen, och påfallande många har jobbat inom flera olika branscher, visar en färsk rapport.

Då livet i flyktingförläggningen blev frustrerande enahanda lade it-ingenjören Mundher Al-Ani och hans kompis ut ett upprop på Facebook där de berättade om sig själva. Föreningen Ad Astra var en av må...