Vad presidentvalet inte var

"Det finns en fungerande rågång mellan det inrikespolitiska ansvaret och det utrikespolitiska.Kanske övertolkar man – och jag – Niinistös budskap. Men det är för sent att ställa sig på bron om man rullat tillbaka den sunda maktdelning som gett oss epitetet normalparlamentarisk stat.Presidenten får gärna vara en skomakarsjäl och bli vid sin läst."