Smygfilmningsskandalen: Vad och när får man filma?

Axl Smith skulle vara vara konferencier på musikbranschens Emmagala på fredag kväll. En polisundersökning gällande kränkande videomaterial satte stopp för de planerna. Bild: Markku Ulander

Öppenhet är bäst och ofta också det enda lagliga. Klas Weckman, juristen som är bekant från HBL:s spalter, förklarar varför.

Kändiskonferenciern Axl Smith som filmade sina sexpartner i smyg har ursäktat sitt handlande med att han inte visste vad som är förbjudet. Smith publicerade själv en video där han berättar att han varit på polisförhör med anledning av inspelningen av sexvideor.

Smith säger att han har videoövervakning hemma, något han inte berättat för sina gäster.

Enligt Smith handlar det om självförsvar.

– Om jag någon gång skulle beskyllas för sexuellt utnyttjande har jag bevismaterial till mitt försvar, säger Smith.

Polisen och de utpekade kvinnorna ser annorlunda på saken.

Tänk efter!

En av grundpelarna i vår demokrati är att det är tillåtet att fotografera poliser och andra myndigheter i deras arbete på allmän plats. Men många irriteras av eller till och med upprörs av turister och andra som rusar omkring på stan och tar bilder av allt och alla. Det är tillåtet. Det är också tillåtet att fotografera på en allmän badstrand. Det är vid publiceringen av materialet som det gäller att vara försiktig. Precis allt är inte tillåtet: Om fotot som är taget på allmän plats är förnedrande kan det lätt bli frågan om ärekränkning.

En bra utgångspunkt är att fundera hur det skulle kännas för dig själv att bli fotograferad eller filmad i en viss situation.

Enligt Opinionsnämnden för massmedier ska medierna kontrollera att vårdnadshavarna gett tillstånd till intervjuer med och fotografering av 7–14-åringar, med undantag för offentliga evenemang eller situationer. För barn som inte fyllt 7 år behövs alltid vårdnadshavarens tillstånd. 15-åringar har vanligen rätt att själva bestämma om sina framträdanden i offentligheten.

Allt offentligt material är ändå inte nödvändigtvis publicerbart.

Barnet har rätt till en egen åsikt. Även när initiativet till ett framträdande i medierna kommer från vårdnadshavarna, eller när de samtyckt till det, är det bra att fråga vad barnet själv tycker.

Huvudansvaret ligger alltid hos redaktionerna, eftersom inte heller föräldrarna alltid kan veta hur publiciteten påverkar barnen och de unga.

Barnet har en särskild rätt till skydd av privatlivet. Redaktionerna bör vara försiktiga och beakta att uppgifter som hör till barns privatliv kan utnyttjas för personlig, ekonomisk eller annan vinning.

Barn och unga har både yttrande- och åsiktsfrihet, men också rätt till skydd. Ibland saknas grund för att publicera material där barn kan identifieras.

Opinionsnämnden för massmedier (ONM) är ett självregleringsorgan som förläggarna och journalisterna. Dess uppgift är att tolka god journalistisk sed samt försvara yttrande- och publiceringsfrihet.

ONM är ingen domstol och den utövar inte offentlig makt.

Vad ska man tänka på när man filmar andra människor?

– Gott omdöme är A och O, säger vicehäradshövding Klas Weckman.

Vad får man absolut inte göra?

– Filma utan tillstånd människor på hemfridsskyddat område och det samma gäller till exempel slutna möten, om fotograferandet innebär att mötesdeltagarnas integritet kränks.

Får man fästa en videokamera i bostadens tak för att se hur folk som kommer på lägenhetsvisningen beter sig?

– Olovlig observation med teknisk utrustning är förbjuden. Förstås, om de som kommer på visningen vet om att de filmas och godkänner det. Men det räcker inte med en lapp på dörren utan alla måste verkligen förstå och vara med på arrangemanget.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning