Vad innebär livstids fängelse för Madsen?

Den danske ubåtsbyggaren Peter Madsen har dömts till livstids fängelse för att ha mördat den svenska journalisten Kim Wall. Bild: Lehtikuva/AFP/Anne Gyrite Schuett

Ubåtsbyggaren Peter Madsen har dömts till livstids fängelse för mordet på den svenska journalisten Kim Wall. Här går vi igenom vad livstids fängelse innebär och vad som sker vid ett överklagande.

Vad innebär livstids fängelse i Danmark?

Peter Madsen är den femtonde brottslingen de senaste 10 åren att dömas till livstids fängelse i Danmark. I praktiken tidsbegränsas ett livstidsstraff förr eller senare. I Danmark kan det ske först efter tolv år.Genomsnittstiden för de sjutton personer som frigavs under åren 1984–2011 var knappt 17 års fängelse. En man som 1984 dömdes för ett dubbelmord i Köpenhamnstrakten är den person som suttit längst tid (34 år) i fängelse i Danmark.

Just nu avtjänar 25 personer ett livstidsdömt straff i någon av den danska kriminalvårdens institutioner.

Vad händer vid ett överklagande?

Om någon av parterna överklagar byrettens dom är Østre landsrett (motsvarande hovrätt) nästa instans. Där består rätten av tre domare och tre lekmän. För fällande dom ska fyra av sex ledamöter anse att Peter Madsen är skyldig.

Vilken är nästa möjliga rättsinstans?

Peter Madsen och hans advokat Betina Hald Engmark har bestämt sig för att överklaga dagens dom. Nästa instans som kan ta upp fallet är Østre landsrett. Där består rätten av tre domare och tre lekmän.

För fällande dom ska fyra av sex ledamöter anse att Peter Madsen är skyldig.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning