Vad illa har båtägarna nu gjort?

Bild: Wilfred Hildonen

En båt som seglar ute på fjärden kostar staten ingenting.

Regeringen har för avsikt att införa en redan många gånger beprövad och alltid hittills ratad båtskatt. Den skatten är fortfarande lika ogenomtänkt och felriktad.

Båtlivet är en sympatisk hobby som i vårt land idkas av kreti och pleti. Det sägs att det finns mest båtar just i Finland per capita i världen. Men våra båtar är små, och många rätt gamla. Nu vägrar regeringen inse att en båtskatt drabbar i huvudsak en rätt stor medelklass. Och då agerar man stick i stäv med vad man sade att man inte skulle göra, nämligen öka skatterna för den stora massan. Den får samma kontraproduktiva inverkan som vilken skatt som helst på medellöner och pensioner. Pengarna tas från någonting annat. Många kommer att göra sig av med sin båt som följd varpå marknaden och därmed branschens sysselsättning blir lidande.

Båtbranschen bidrar gott och väl med sin beskärda del till skatteintäkterna. Båten servas årligen, den ska tankas, tas upp till vintern, målas, ofta besiktigas med mera. Branschens centralförbund Finnboat räknar att enbart det operativa hämtar cirka 200 miljoner euro i årliga skatteintäkter. Därtill kommer momsen på nyförsäljning om cirka 40 miljoner euro. Båtbranschen sysselsätter direkt 3 500 skattebetalande personer, indirekt många fler. Ungefär 70 procent av nyproduktionen exporteras. Båtskatten hjälper föga de lokala företagen att hålla i gång en konkurrenskraftig båtindustri.

Nordiska båtrådet har också tagit ställning till frågan och konstaterat samma sak, nämligen att den ingalunda drabbar speciellt penningstinna medborgare och att den får alltför många negativa biverkningar. I Sverige har båtskatten diskuterats rätt mycket, och man har varje gång entydigt kommit till att den blir både osocial och samhällsekonomiskt olönsam. Det gäller också Finland.

Båten är för det mesta en hobby, men för en del är den dock en nödvändighet. Törs man förmoda att de som bor i skärgården eller vars båt är i yrkesanvändning blir befriade? Nu sägs att lagberedningen blir försenad eftersom lagen hotar bli ett komplicerat lapptäcke. Vederbörande myndigheter kommer sedan att behöva en massa pappersvändare för uppföljningen och bevakningen av den krångliga lagen. Var det inte just sådant som regeringen också skulle undvika?

Visst har vi alla, också båtfolket, en solidaritetskänsla för statens svårigheter att balansera ekonomin. Men vi förutsätter att beskattning sköts rättvist, inte förorsakar ökade offentliga kostnader och inte drabbar en hederlig bransch.

Det väsnas ordentligt på sociala medier om skatten. Man hör ilskna tongångar och ett djupt misstroende mot planerna som beskylls för att vara orättvisa och destruktiva. Utifrån vad som skrivs upplevs skatten vara så befängd att man hotar med direkt lagolydnad. Vad illa har ägarna till de drygt 200 000 registrerade båtarna nu gjort?

En båt som seglar ute på fjärden kostar staten ingenting. Vi beskattas väl för att vi har mage att hänsynslöst utnyttja Arkimedes' lag!

Fred Granberg Esbo

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning