Vad händer om en abiturient är i karantän under skrivningarna? Lokala myndigheter har sista ordet

Adele Westerlund går i Tölö gymnasium och skriver sammanlagt fyra prov under våren. Bild: Niklas Tallqvist

Snart sätter studentskrivningarna i gång med full fart. I coronapandemins spår oroar sig många för vad som händer om en studerande sätts i karantän. Som reglerna är nu, är det kommunen som avgör om man får delta i skrivningarna eller inte.

För en dryg vecka sedan rapporterade HBL att det inte kommer att förekomma några specialarrangemang för studentexamen. Budet från studentexamensnämnden var att personer som sitter i karantän helt enke...