Vad händer när EU-kommissionen kommer med en ny strategiplan?

Europaparlamentet har en viss kontroll över EU- kommissionen. En ny kommission kan till exempel inte tillträda innan den har blivit godkänd av parlamentet. Bild: Fredrik Persson/TT

Fit for 55 är inte ett gympaprogram, utan EU-kommissionens ändringsförslag till den nuvarande energi- och klimatlagstiftningen. Men vad innebär en strategiplan och vilken roll har EU-institutionerna?

De kommande veckorna kommer vara fullspäckade med nyheter om nya EU-förslag, med ord som återhämtningspaket, koltullar, plastavgifter, utsläppshandel och skogsstrategier. När är EU:s ord bindande för...