Vad händer efter #metoo och #vimed

Målet är ett hem, en skola, en arbetsplats där inga övergrepp sker.