Vad hände när mobbningen blev sadistisk och hur kan detta ske i världens lyckligaste välfärdsstat?

Allas ögon behövs, men det barn- och familjevänliga Finland startar i hemmet.


Den senaste tiden har många fått känna hur det knutit sig i magen då man läst tidningar och sett på tv. Förutom att barn ska behöva utsättas för våld av vuxna riskerar barn till och med i värsta fall att råka ut för våld bland jämnåriga i sin skola. Det värsta är att det synnerligen grova våldsbrott som uppmärksammats senast bara är ett av fallen bland minderåriga. Att mobbning förekommer är dock inget nytt och man har gjort mycket genom åren för att bekämpa den, till viss del med framgång. Men vad hände när mobbningen (som redan det är våld) blev sadistisk och hur kan detta få ske i världens lyckligaste välfärdsstat Finland?Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt till skydd mot alla former av våld och försumlig behandling. I Finland har det också nyligen offentliggjorts en förvaltningsövergripande nationell barnstrategi. Målet är ett barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter. Låt oss alla hjälpa till för att detta mål ska bli verklighet och inte bara vackra ord.

Alla måste delta i arbetet. Föräldrar, andra närstående, småbarnspedagogik, skola, kommuner, social- och hälsovård, organisationer, myndigheter, statsledning och politiker. Som förälder vill jag uppmana andra föräldrar att engagera sig i sitt barn. Umgås och prata med barnen så mycket som möjligt, följ med hur det mår och hur det går i dagvård och skola. Har barnet vänner och vad gör det i den digitala värld som är en del av barnets vardag i dag? Lyssna på barnet och respektera det, lär det att det är värdefullt och att det får säga ifrån. Lär barnet att förstå sina och andras känslor, och att vara hövligt mot andra.Om det av olika orsaker brister i engagemanget för ditt barn, eller i din ork, be om hjälp. Prata också med dina medmänniskor och med människor som finns kring barnet. De professionella inom dagvården, skolan och social- och hälsovården finns där för ditt barn. Men det behövs också en dialog mellan alla parter. För att barn inte ska försummas. Allas ögon behövs, men det barn- och familjevänliga Finland startar i hemmet.

Anna Korhonen, Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning