Vad hände egentligen i Åbo 1819? Manskörssångens historia i Finland rymmer minst tvåhundra år av supande och sång

Johan Josef Pippingsköld grundade manskören Adelsfanan i Åbo 1819, men studentsången ljöd troligtvis i staden långt tidigare. På bilden ses Suomen Laulu under ett besök i Uppsala under sitt första verksamhetsår, försommaren 1900. Bild: Museiverket

I år firar Finlands svenska manssångarförbund och Suomen mieskuoroliitto stort. Manskörssången har överlevt många anfall och fortlever som en viktig del av det finländska musiklivet, men jubileumsårets rubrik – Finländsk manskörssång 200 år – får Sakari Ylivuori att höja på ögonbrynen.

Jag tror att jag kom i kontakt med manskörer första gången som studerande. Jag hade just gått med i en blandad studentkör, som liksom alla andra deltog i körrundan, ett evenemang där körer uppträder p...