Vad gör en gran till en julgran?

Bild: Wilfred Hildonen

Gemenskap skapas mellan två personer som möter varandra på det själsliga planet. Möter i betydelsen är närvarande, är nära varandra.