Vad gör 5G farligt?

Att 5G skulle ”avvika radikalt” från 2G, 3G och 4G är även det en missuppfattning.

I en insändare i HBL (25.8) kommer igen Karin Munsterhjelm, Rauli Mäkelä och Päivi Mäkeläinen med nya ogrundade påståenden. Att ingen skulle kunna mäta millimetervågor är helt befängt. Sådan utrustning finns visst och jag är övertygad om att övervakande myndigheter ser till att man håller sig inom gränsvärdena.

Att 5G skulle "avvika radikalt" från 2G, 3G och 4G är även det en missuppfattning. Det är i stället frågan om stegvisa förbättringar. Munsterhjelm, Mäkelä och Mäkeläinen är gamla nog att minnas att exakt samma invändningar framfördes mot 2G, 3G och 4G då de lanserades. Invändningar som senare kom på skam.

Generellt gäller att den som kommer med extraordinära påståenden har bevisbördan. I stället för att komma med luddiga påståenden borde skribenterna förklara på vilket sätt 5G skiljer sig från sina föregångare och presentera en verkningsmekanism för hur dessa skillnader skulle göra det farligt.

Däremot finns det forskning som visar att skriverier likt Munsterhjelms, Mäkeläs och Mäkeläinens faktiskt är farliga för hälsan (Verrender 2018).

För min del är debatten avslutad.

Anders Gustafsson, Mariehamn

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning