Vad då för välfärdsområdesval?

Välfärdsområde? Vad är det? Ett nytt gym? En ny blogg? Nej, det är det inte. Finland håller på att genomföra den största förvaltningsreformen i landets historia. Landet delas in i 21 välfärdsområden. I Nyland bildas fyra nya välfärdsområden plus Helsingfors som blir ett eget.

Vad gör då ett välfärdsområde? Social- och hälsovården samt räddningsväsendet överförs från kommunerna till respektive välfärdsområde. Samkommunernas verksamhet, till exempel Kårkullas, övergår även till respektive välfärdsområde. Verksamheten startar den 1 januari 2023. Vanda övergår i Vanda-Kervo välfärdsområde. Det är ytterst viktigt att trygga den svenska servicen inom det blivande området. Även närservicen måste tryggas. Den här reformen berör alla invånare. Alla har i något skede av livet behov av de tjänster som välfärdsområdet handhar. Jag hoppas att intresset för reformen och valet så småningom väcks.

Carola Bäckström, Vanda

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning