Vad blir kvar när dansen saknas?

Liisa Pentti läser fragmentariska korta texter på svenska, finska och engelska i föreställningen Cloudbody – an ecology of dreams 1. Bild: Uupi Tirronen

Dansaren och koreografen Liisa Penttis nya verk är ett surrealistiskt hörspel, en installation och en drömlik performans utan aktörer. Dessvärre blir det rätt tomt, skriver Sonja Mäkelä

Cloudbody – an ecology of dreams 1 föddes under augusti månad då Liisa Pentti fick dansförbud efter att ha skadat sin fot. Föreställningen, som alltså inte består av dans eller några som helst f...