Vad betyder populistisk feminism?

Feministiska partiets placerade ut rosa stolar på Riksdagshusets trappa inför valet. De skulle symbolisera partiets vilja att sitta i maktens hus. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Gemensamma ekonomiska och politiska visioner överges till förmån för de nya identitetsbaserade enfrågerörelserna.

Läste med intresse Nicolas von Kraemers I dag-kolumn (HBL 23.4) om resultatet av riksdagsvalet. I avsaknad av von Kraemers enorma kunskaper och storartade överblick skulle jag eventuellt ha lättare att förstå resonemanget om von Kraemer ville ha vänligheten att förklara vad som avses med begreppet "den populistiska feminismen" och med påståendet att "överklassen marginaliserats". Anar att det sistnämnda skulle kunna syfta på att en promille av jordens befolkning i dag kontrollerar det mesta av de ekonomiska resurserna, men det kan ju vara något ännu dystrare som avses.

Camilla Frostell Genarp, Sverige Svar:

Kolumnformatet har givetvis sina begränsningar, men jag försöker alltid hålla mina texter på en förståelig och redig nivå. Kort kan jag säga att den "populistiska feminismen" syftar på en av de politiska identitetsrörelser som håller på att växa fram, vilket jag tog upp i min text. Traditionella idéer om att förankra politiken i ras och kön blir allt mera framträdande, ofta ackompanjerade av retorik om "unga kvinnor" (som om de utgjorde ett politiskt block). Gällande samhällsklasserna pekade jag på hur de förändrats och politiken med dem. Gemensamma ekonomiska och politiska visioner överges till förmån för de nya identitetsbaserade enfrågerörelserna.

Nicolas von Kraemer I dag-kolumnist

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning