Kött fortfarande populärt - så här åt finländarna 2018

Mjölkkonsumtionen i Finland minskade år 2018 med nästan fem procent jämfört med året innan. Naturresursinstitutet (Luke) meddelar vad finländarna åt under 2018. Arkivbild. Bild: KsfMedia-arkiv

Köttet går fortfarande åt trots vegetariska trender, men mjölkkonsumtionen har minskat kraftigt eventuellt som följ av komjölksubstitutens popularitet. Det framgår av Naturresursinstitutsets näringsbalans över fjolåret.

Ur Naturresursinstitutets (Luke) näringsbalans år 2018 framgår hur finländarna har konsumerat livsmedel under det gångna året. Köttet är fortfarande storsäljare trots det ökade utbudet på vegetariska produkter i matbutiker. Ungefär 81 kilogram kött har gått åt per person. Det är en liknande siffra som de två senaste åren.

– Det har dock skett en förändring mot mindre konsumtion av rött kött, säger Erja Mikkola, specialexpert på Luke.

Det syns genom att svinköttskonsumtionen sjönk med 3 procent från år 2017. Redan i tre år har svinköttskonsumtionen minskat och år 2018 låg den på i medeltal 32,5 kilogram per person. Nötkött konsumerades däremot lika mycket som tidigare år.

Fjäderköttets popularitet har varit på väg upp i tio års tid och låg 2018 på 25,6 kilogram per finländare. Det är en ökning på 3 procent sedan år 2017.

År 2018 konsumerade finländaren total 79 kilogram spannmål, vilket är ett kilogram mindre än året innan. Av spannmålen är vete det mest konsumerade med 44,6 kilogram. Men veteförbrukningen har ändå minskat sedan 2010 då den låg på 48,2 kilogram. Rågkonsumtionen minskade lika så och ligger nu på 15,3 kilogram per person. Havrekonsumtionen, som 2018 låg på 7,3 kilogram per person, har länge ökat, men sedan 2017 har ingen ökning skett.

– Det tyder på att "havreboomen" har stannat upp lite, säger Mikkola.

Finländarna åt 6 kilogram ris under fjolåret. För potatis är de senaste siffrorna från 2016 då 46 kilogram potatis konsumerades per person. Enligt Mikkola är det inte lätt att få fram exakta siffror för potatistkonsumtion men konsumtionen har antagligen hållits på relativt samma nivå sedan år 2016.

Mjölkdrickande minskat

Ost, smör och ägg konsumtionen har inte förändrats nämnvärt sedan 2017. Ungefär 26 kilogram ost, 12 kilogram ägg och 3,5 kilogram smör gick åt år 2018.

Mjölkdrickande har däremot minskat rätt kraftigt. Hela fem procent mindre mjölk konsumerades under 2018 än 2017. Konsumtionen av fettfri mjölk minskade mest med 9 procent. I medeltal 107 liter mjölk, vilket motsvarar 109,2 kilogram, per person gick åt i fjol.

– Minskningen av mjölkkonsumtionen kan nog antas hänga ihop med populariteten och den ökade försäljningen av havremjölk och andra komjölkssubstitut, säger Mikkola.

Yogurtkonsumtionen är oförändrad men konsumtionen av bland annat smaksatt kvarg har ökat. Sammanlagt konsumerades cirka 155 kilogram flytande mjölkprodukter, vilket är tre procent mindre än 2017.

Cirka 14 kilogram citrusfrukter åts år 2018 vilket är lite fler än året innan. Andra frukters konsumtion har däremot minskat med ett kilogram till 45 kilogram. Under året konsumerades 64 kilogram färska grönsaker. Men speciellt när det gäller grönsaker är siffrorna inte helt pålitliga då statistik på lagersvinn inte är med räknat.

Konsumtionen av ett livsmedel divideras med invånarantalet i Finland för att få statistiken till Lukes årliga näringsbalans.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning