Vad är vi beredda att ge upp?

Det säger sig själv att när ett stort antal människor med främmande värderingar och livsstilar kommer och förväntar sig bli behandlade som gäster uppstår det kulturkrockar.