Vad är tradition?

"Det finns inga traditionella svar på den nutida kunskapen om människans inverkan på jorden. Är det god finländsk tradition att undfly ansvar?"

När jag växte upp på 80-talet sträckte sig påsken som en formlös räcka av något som liknade söndagar, ofta över ett landskap av smutsiga snörester, gråbruna vägrenar med tussilago, och snöblandat regn...