Vad är strukturell rasism?

Kön är ett område där det är allmänt vedertaget att ojämlikheten är strukturell.

Den senaste tiden har allt flera, bland annat på HBL:s insändarsidor, frågat sig vad strukturell rasism är.Nyckeln till begreppet ligger i det första ordet – det handlar om strukturer, i motsatt...