Vad är rättvis fördelning?

Det är inte så att vi har parasiter i samhället, åtminstone inte mer än förr.

Ett välfungerande samhälle erbjuder varje medborgare utmaningar, möjligheter och ett skyddsnät om allt inte går som det ska. För hundra år sedan hade Finland mest bara utmaningar. Möjligheterna...