Vad är plan B och C?

Det är hög tid för Norden och Baltikum att se över vad man kan göra för att plan A, dagens rådande ordning, kan överleva men också på allvar ha en idé om plan B och plan C.

Försämringarna sker allt snabbare i vår omvärld och vi har svårt att ta in det som sker och vilka risker det medför, som i Belarus. Diktatorn Aleksandr Lukasjenko försöker avleda uppmärksamhet f...