Vad är det som händer i Storbritannien?

Tidigare har man fått intrycket av ekonomiska översiktsartiklar att Storbritanniens utträde ur EU skulle ha skapat en allmän ekonomisk oro.

Stort tack för en informativ artikel av Anna Back om möjligheterna för nya företag i Finland att etablera sig utomlands (HBL 25.11). Vad som dock storligen förvånar en läsare när man ögnar genom artikeln är det lilla diagrammet i anslutning till artikeln. Stapeldiagrammet visar storleksordningen på de industriella investeringarna i de europeiska länderna under perioden 2015–2019. Diagrammet toppas överraskande av Storbritannien som fått sig till del investeringar på 37 miljarder dollar, det vill säga helt i särklass jämfört med vad som investerats i de övriga europeiska länderna. Detta kan jämföras med investeringar på 19 miljarder i Tyskland som anses ha den modernaste industrin och med bara 15 miljarder i Frankrike som har en befolkning i samma storleksordning som Storbritannien.

Om man ännu tar i betraktande att Italien fått sig till del investeringar på bara två miljarder får man som läsare intrycket att det har skett en våldsam koncentration av industriella investeringar just i Storbritannien, och detta under en period då brexitprocessen pågått. Tidigare har man fått intrycket av ekonomiska översiktsartiklar att Storbritanniens utträde ur EU skulle ha skapat en allmän ekonomisk oro som stoppat alla nyinvesteringar och till och med till utlokalisering av den engelska produktionen. Uppgifterna i diagrammet indikerar dock att situationen skulle vara precis tvärtom.

Thomas Garoff, Helsingfors

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning