Vad är bästa sättet att ta ett hemtest på? Expert ger sina tips

De flesta hemtesten fungerar både för dem som saknar symtom och för dem med, säger Nelli Karhu, överinspektör på Fimea. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Vilket av de många olika hemtesten som säljs i Finland är egentligen bäst att använda? Fimeas överinspektör Nelli Karhu ger sina tips.

Trots att de flesta hemtesten liknar varandra både i användning och i funktion finns det vissa skillnader. När man väljer ett hemtest är det första steget ändå alltid detsamma: Välj endast test som tydligt är märkta för hem- eller självtestning. Det säger överinspektör Nelli Karhu på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea.

– Testet måste också vara CE-märkt. Det borde inte finnas några hemtest utan en sådan märkning i Finland, men marknaden kan ju försöka sig på vad som helst. Bredvid CE-märkningen ska det också finnas en fyrsiffrig kod som är ett identifikationsnummer för den inrättning som övervakar kvaliteten.

Dessutom måste bruksanvisningarna finnas på båda de inhemska språken, svenska och finska.

Vilka är de största skillnaderna mellan testen?

– Det kan finnas en liten skillnad i känslighet och noggrannhet mellan dem. Så kan det också finnas skillnader i hur man använder dem. De flesta hemtesten baserar sig på en provtagning ur näsan men det finns också några salivtest, men de är få.

De flesta fungerar för både symtomatiska och asymtomatiska

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar numera personer som exponerats för coronaviruset men som inte har symtom att använda hemtest som är specifikt gjorda för att upptäcka en asymtomatisk infektion.

Enligt Karhu kan det vara så gott som omöjligt för kunden att veta vilket test som är avsett för symtomatiska personer och vilket som är för asymtomatiska. Informationen måste finnas i bruksanvisningarna, men oftast syns det inte på förpackningen.

Men de flesta lämpar sig för båda grupperna, säger hon.

– Tillverkaren måste ha forskningsbelägg för sina påståenden. Jag vet att det finns test på marknaden som tillverkaren menar bara är till för symtomatiska eftersom man inte har testat för asymtomatiska.

Ute i världen debatteras det nu ifall man ska göra snabbtesten i näsan eller halsen. Vad rekommenderar du?

– Jag är nog medveten om att det har pratats om omikron och huruvida det skulle synas bättre på de prover som tagits från halsen eller strupen. Men jag vågar inte rekommendera att du gör det i strid med instruktionerna.

Instruktionsboken är något Karhu ofta poängterar. Det går inte att säga att ett visst sätt att ta testet på ger ett mer tillförlitligt svar än ett annat, utan det viktigaste är att man gör så som testet är utformat.

– Det kan vara så att när vi får lite mer information om omikron så kommer vi att ha nya test på marknaden eller så kommer en ny användning att läggas till samma test, det vill säga att man också kan ta testerna i halsen. Än så länge vågar jag inte rekommendera det om det inte står i instruktionerna.

Slutligen påminner Karhu om att inget test är hundraprocentigt. Det lönar sig att ta fler än ett test, helst utspritt över några timmar eller dagar för att vara så säker som möjligt på att svaret är korrekt.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning